O NAMAKONTAKTDOKUMENTI
   
Prevodilac ne prevodi reči, već prenosi poruke.
Rečenica se uvek mora završiti, ne sme da „visi“, čak i ako govornik to nije učinio.
 
   
 
 
  ČESTO POSTAVLJANA PITANJA
 
 
Tečajevi simultanog i konsekutivnog prevođenja. U toku je upis za grupe koje će pohađati nastavu u periodu od oktobra 2015. do juna 2016. godine. Svakog meseca nove grupe!
 
 
       
 
 
MULTI SERVISOVA Škola za simultano i konsekutivno prevođenje osnovana je 1995. godine, sa ciljem da pomogne mladim prevodiocima da premoste praznine u formalnom obrazovnom sistemu i da stvori prevodilačku mrežu koja će se širiti i razvijati i u okviru koje će prevodioci sarađivati sa ciljem da uspostave i očuvaju međunarodno prihvaćene profesionalne standarde i da se suprostavljaju trendu marginalizacije intelektualnih usluga.
 
Pročitaj opširnije
 
Pogledajte film o našoj školi usmenog prevođenja    
 
 
Zahvaljujući saradnji sa jednom našom i jednom američkom kompanijom, inače globalnim liderom u oblasti video konferencijskih sistema, uspeli smo da obezbedimo kompletno provereno i testirano rešenje koje omogućava pouzdano odvijanje tečajeva simultanog i konsekutivnog prevođenja preko internet linka.
Pročitaj opširnije
 
ZAŠTO MULTILINGUA

20 godina iskustva u obuci usmenih prevodilaca uvek u skladu sa metodom i preporukama Komisije EU. Prva i još uvek JEDINA PRAVA škola usmenog prevođenja na Balkanu. Škola čiji su instruktori najbolji usmeni prevodioci Srbije akreditovani za prevođenje na međunarodnim skupovima koje organizuje EU i Evropski parlament. Škola čiji polaznici danas prevode na najvišem državnom nivou i najznačajnim međunarodnim skupovima koji se organizuju u Srbiji i inostranstvu.

  • Instruktori akreditovani za obuku konferencijskih prevodilaca od strane Generalne direkcije za prevođenje (SCIC) Komisije EU
  • Nastavna metoda po kojoj se obučavaju prevodioci EU
  • Nastavni materijal preuzet od Generalne direkcije za prevođenje (SCIC) Komisije EU (preko 2.000 video klipova razvrstanih po nivoima i vidovima konferencijskog prevođenja)
  • Nekoliko stotina vezbi za samo stalan rad kod kuce dizajniranih od strane akreditovanih prevodilaca i trenera Generalne direkcije za prevođenje (SCIC) Komisije EU
 
 
400 VEŽBI SA SAMOSTALAN RAD

Oko 400 vežbi za samostalan rad koje detaljno opisuju koje veštine treba da posedujete za kvalitetno usmeno prevođenje i na koji način možete da ih usvojite/poboljšate vežbajući samostalno ili u grupi.

Kako da vežbate?
Koje materijale da koristite za vežbu?
Kako da dobijete povratnu informaciju o vašem prevodu?
Kako da proširite opšte znanje?
Kako da poboljšate znanje pasivnih jezika?
Kako da poboljšate znanje aktivnih jezika?
Kako da govorite prilikom prevođenja?
Kako da aktivno slušate i analizirate?
Kako da poboljšate pamćenje?
Kako da beležite kada prevodite konsekutivno?
Kako da vršite preformulisanje?
Kako da pratite sopstveni prevod?
Kako da adekvatno podelite pažnju?
Kako da regulišete zaostajanje za govornikom kada prevodite simultano?
Kako da predvidite šta će govornik reći?
Kako da upravljate stresom?

 
   

Sedište preduzeća
Španskih boraca 34a, Novi Beograd
Kancelarija
Nevesinjska 2, drugi sprat, Beograd
Telefon/Faks
+381 11 2435-885
+381 11 2429-845
Mobilni:
+381 64 1290282
Informacije
...  
Prikaži multi servis d.o.o. na većoj mapi
 
 
 
 
TEČAJEVI
Tečaj simultanog i konsekutivnog prevođenja
Tečaj simultanog prevođenja
Tečaj konsekutivnog prevođenja
Tečaj simultanog i/ili konsekutivnog prevođenja na daljinu
Pripremni tečaj konferencijskog prevođenja
Individualni časovi usmenog prevođenja
Pročitaj opširnije
 
SEMINARI
Teorija i praksa pismenog i usmenog prevođenja
Bezbednosni aspekti prevodilaštva
Pročitaj opširnije
 
SNIŽENE CENE
2015. godine navršava se tačno 20 godina od osnivanja MULTILIGUE - škole simultanog i konsekutivnog prevođenja. Za tečajeve koji se održavaju u 2014. (predjubilarnoj) godini odlučili smo da znatno smanjimo redovne cene i tako omogucimo pohađanje tecaja što većem broju polaznika.
Pročitaj opširnije
 
POLAZNICI
20 godina, 20 generacija, više od 650 polaznika obučenih za simultano i konsekutivno prevođenje.
Osim onih koji su sami investirali u svoje obrazovanje i usavršavanje, na tečejeve usmenog prevođenja svoje zaposlene upisivale su i mnoge kompanije, banke, državne ustanove, ministarstva, sportske organizacije, strane ambasade, međunarodne organizacije
Pročitaj opširnije
 
AKREDITOVANI INSTRUKTORI

Od 16. do 20. septembra 2013, u Generalnoj direkciji za prevođenje (SCIC) Komisije EU u Briselu održana je obuka za buduće nastavnike na dvogodišnjim master studijama konferencijskog prevođenja, a u okviru programa saradnje TEMPUS. Nakon završene obuke dva instruktora u našoj školi usmenog prevođenja postali su akreditovani treneri konferencijskog prevođenja: Vladimir Pavlović (francuski) i Milan Milanović (engleski).

 
 
 
 
 
 
             
ŠKOLA USMENOG PREVOĐENJA   ŠKOLA STRANIH JEZIKA   PREVODILAČKE USLUGE   MULTI SERVIS D.O.O.
             
O školi   O školi   Usluge   Consulting
Tečajevi   Tečajevi srpskog jezika   Jezici   Training, Coaching & Research
Seminari   Tečajevi engleskog jezika   Kvalitet   O nama
Instruktori   Upis   Cene   Kontakt
Polaznici   Prijava   Uslovi   Dokumenti
Prijava/Cene/Ugovor   Posao   Klijenti    
Galerija       Naručivanje    
        Posao    
             
 
 
 
© Multi servis 1995